Daň z nemovitých věcí.

Úvodem bych Vám rád popřál vše nejlepší do nového roku 2019, přeji hodně
zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.

 

Dovolte, abych všem, kteří se v roce 2018 stali majitelé jakékoliv nemovitosti v osobním vlastnictví (stavba, pozemek, bytová jednotka), anebo jste u své stávající nemovitosti prováděli stavební úpravy, připomenul, že je potřeba se do konce ledna 2019 přihlásit k dani z nemovitých věcí. Daňové přiznání lze podat osobně a to vždy místně příslušnému správci daně, tj. tomu finančnímu úřadu, v jehož obvodu územní působnosti se předmětné nemovité věci nacházejí, přičemž potřebný tiskopis si můžete vyzvednout na všech finančních úřadech, stáhnout na internetových stránkách, nebo podat elektronicky a to formou datové zprávy ve formátu a struktuře definované správcem daně.

Splatnost této daně je nejpozději do 31. května. V případě, že daň přesáhne částku 5.000,- Kč, tak je možno si platbu rozdělit na dvě splátky – první je splatná do 31. května a druhá do 30. listopadu. Finanční úřad Vám na základě podaného daňového přiznání vyměří daň a poté Vám zašle složenku k úhradě. Daň také můžete uhradit hotově na pokladně příslušného finančního úřadu, převodem na účet anebo prostřednictvím SIPO.

« Zpět na přehled článků