Jak postupovat při koupi rodinného domu?

 

                Koupě domu je velká životní událost, která vyžaduje rozhodnutí a finanční investici. Dům si při prohlídce důkladně prohlédněte. Na první pohled může dům totiž vypadat zcela v pořádku, avšak při důkladnější kontrole můžete narazit na praskliny, plísně, či jakákoliv jiná poškození, tzv. „skryté vady, kterých si lajk nemusí povšimnout. Proto doporučuji nechat si dům prohlídnout odborníkem a nechat si vypracovat technickou inspekci nemovitosti. U starších domů je třeba se zaměřit např. na rozvody tepla, vody, odpadů, elektřiny, střechu a její případné poškození, izolaci domu a sklepní prostory. Na prohlídce se makléře ptejte na vše, co Vás napadne a přijde Vám důležité. Stejně tak si nechte doložit veškerou dokumentaci k domu, ať už nabývací tituly, stavební povolení, projektovou dokumentaci, kolaudační rozhodnutí, smlouvy o zřízení věcných břemen anebo také list vlastnictví, který by měl být co nejaktuálnější, abyste měli jistotu, že v mezidobí nedošlo k žádné změně, ať už ke změně vlastníka či nedošlo k zápisu zástavního práva, exekučního či jiných omezení. Při prodeji domu je majitel povinen mít vypracovaný průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), ze kterého se dozvíte, v jaké energetické třídě se dům nachází a také jakou má roční spotřebu energie. Zajímejte se také o okolí domu, zda se v blízkosti nachází silnice či železniční tratě, protože v tomto případě by se s klidným bydlením nedalo počítat, zda se dům nenachází v záplavové oblasti, důležité také je, jací jsou sousedé a jejich vzájemné vztahy, také blízkost občanské vybavenosti (školka, škola, obchod, zdravotní středisko, MHD). Je tedy třeba si vše dobře promyslet, než uděláte zásadní krok. Zvážit kolik chcete do koupě domu a případné rekonstrukce investovat. Rozhodnout se, zda bude lepší pro Vás koupit novostavbu, která bude sice dražší, zato nebude třeba do ní investovat další finanční prostředky i v průběhu několika let, nebo zda si koupíte dům starší, tedy levnější, ale zde je třeba počítat s investicemi do rekonstrukce a oprav domu (k této variantě doporučuji konzultaci s odborníkem z důvodů následných investic). V případě, že budete chtít s něčím poradit, tak neváhejte a kontaktujte mě. 

« Zpět na přehled článků