Kdy musíte pronajímateli nahlásit spolubydlícího?

Věděli jste, že majitel bytu nemá právo zakazovat nájemci v pronajatém bytě, aby přijímal návštěvy? Pokud máte ve smlouvě o pronájmu bytu uvedeno, že si nesmíte do bytu vodit žádné návštěvy, tak je toto ustanovení neplatné, stejně tak není nájemce povinen pronajímateli hlásit návštěvy.

Jak, ale rozlišit, kdy se jedná o návštěvu a kdy už se jedná o osobu, která žije s nájemcem v bytě? Většinou se to bere tak, že o návštěvu se již nejedná, pokud doba pobytu dané osoby či osob přesáhne dva měsíce. Vychází to zřejmě z toho, že podle občanského zákoníku je nájemce povinen hlásit pronajímateli zvýšení počtu osob v bytě neprodleně, maximálně do dvou měsíců.

V případě, že s vámi bude v nájemním bytě žít nový člen domácnosti, musíte mít souhlas pronajímatele. Výjimkou je však situace, kdy se jedná o osobu blízkou nájemci – manželka, manžel, dítě nájemce či rodiče nájemce – to souhlas pronajímatele nepotřebujete. V případě, že zvýšení počtu osob v bytě nenahlásíte, může to být důvodem k výpovědi z nájmu. Dalším důvodem výpovědi může být i to, pokud vaše návštěvy budou porušovat domovní řád, chovat se hlučně, poškozovat zařízení bytu či domu nebo dům znečišťovat. Pro více informací mě neváhejte kontaktovat.

« Zpět na přehled článků