Miliarda na půjčky pro mladé.

Miliarda korun na půjčky na bydlení pro mladé

 

Věděli jste, že letos bude opět pokračovat program výhodných půjček na bydlení pro mladé do 36 let, který administruje Státní fond rozvoje bydlení? Objem prostředků se letos navýší z loňských 650 milionů na jednu miliardu.

                Zvýhodněný úvěr je určen pro ty, kteří žijí v manželství nebo registrovaném partnerství, ve kterém alespoň jeden z manželů nedosáhl ke dni žádosti 36 let, nebo nežijí v manželství ani registrovaném partnerství, ale trvale pečují o dítě do 15 let a ke dni podání žádosti nedosáhli 36 let.

                Výše úvěru se odvíjí od záměru realizace. V případě, že se jedná o rekonstrukci bytu, lze získat maximálně částku 300 tisíc korun. V případě, že by se jednalo o koupi bytu, je možné získat částku až 1,2 milionu korun a pokud by se jednalo o stavbu či koupi rodinného domu, je stanovena maximální výše úvěru na dva miliony korun. Doba splatnosti úvěru je pak 20 let, výjimečně 25 let.

                Dále chce úřad v březnu vyhlásit dotačně-úvěrový program Výstavba, který umožní obcím stavět nájemní byty nejen pro úzce vymezenou skupinu obyvatel v sociálně těžké situaci (sociální byty), ale také přispěje k řešení chybějících profesí v obci, například byty pro učitele, lékaře, či policisty. Rozhodovat o tom budou starostové.

« Zpět na přehled článků