„Může předseda SVJ zaplatit dluhy neplatičů z fondu oprav?“

Všichni z Vás, kteří vlastníte byt v osobním vlastnictví, spadáte pod SVJ neboli společenství vlastníků jednotek v daném domě. U většiny SVJ je statutárním orgánem výbor. Tento výbor má povinnost zodpovědně přistupovat mimo jiné k dohledu nad řádnými platbami členů a včas a řádně konat v případě že členové nehradí své závazky, aby nevznikaly žádné pohledávky. Mezi další povinnosti výboru patří také pravidelná kontrola zápisů ohledně jednotek v katastru nemovitostí, kde se zapisují exekuce nebo sledování insolvenčního rejstříku, zda není některý vlastník jednotky v úpadku, aby se SVJ mohlo přihlásit se svou pohledávkou do takového řízení a mohlo získat alespoň z části v rámci insolvečního řízení uspokojení.

V insolvenčním i exekučním řízení člena SVJ je také třeba být aktivní. Pokud je vlastník jednotky v insolvenci, je nutné podat přihlášku pohledávky v rámci insolvečního řízení. Co se týče exekuce, pak aby mohlo SVJ uplatnit své pohledávky vůči dlužníkovi, musí se svými nároky připojit do exekučního řízení, v rámci kterého je vedena exekuce právě prodejem dané jednotky v dražbě.

Předseda SVJ tudíž nemůže zaplatit dluhy neplatičů z fondu oprav, jelikož z fondu oprav se hradí pouze opravy (správa) společných částí domu a pozemku. SVJ smí s nabytým majetkem nakládat pouze pro účely správy domu a pozemku.

« Zpět na přehled článků