Podnájem není pronájem.

Podnájem bytu vzniká v případě, kdy si sjednáme obývání bytu či jeho části ne s vlastníkem bytu, ale s osobou, která má sama daný byt v nájmu. Na rozdíl od nájemce není podnájemce tolik chráněn zákonem, a proto by podnájemník při sjednávání podnájmu měl dbát na vyšší obezřetnost.

Podnájem vznikne na základě podnájemní smlouvy, ta ale nemusí být uzavřena písemně. Písemná forma je ovšem vždy lepší. Předejde se pozdějším nejasnostem například ohledně termínů plateb za podnájem a služby, vymezení části podnájemního prostoru a podobně.

Doporučuje se seznámit se s obsahem nájemní smlouvy toho, kdo byt podnajímá a to z toho důvodu, že se ve smlouvě dočtete, zda má nájemce platnou smlouvu, zda může byt podnajmout a také na jak dlouho nájemní smlouvu má, protože ve chvíli kdy skončí nájemní smlouva, tak končí zároveň i podnájem. Nájemce, ale nemá ze zákona povinnost smlouvu předložit.

V případě, že nájemce podnajme byt bez souhlasu pronajímatele, může toto být bráno jako hrubé porušení nájemní smlouvy. Pak hrozí nájemci výpověď z nájmu. Na rozdíl od nájemce není podnájemce jako uživatel bytu chráněn při skončení podnájmu. Podnájem bytu, tak ze zákona skončí vždy nejpozději s koncem nájmu bytu.

« Zpět na přehled článků