Postup při koupi stavebního pozemku

Koupě stavebního pozemku je malý krůček předtím, než se na daném pozemku rozhodnete postavit rodinný dům, ale přece i tento malý krůček je velice zásadní a je třeba si dát pozor na úskalí, které u koupě pozemku mohou nastat. Určitě Vám doporučuji zajet se na pozemek podívat osobně, abyste viděli, jaký má tvar, kde jsou hranice pozemku a zda na pozemku již na první pohled vedou inženýrské sítě. Další důležitou věcí je podívat se na list vlastnictví, který by měl být co nejaktuálnější a který by Vám měl poskytnout zprostředkovatel, majitel nebo si jej můžete nechat vytisknout na příslušném katastrálním úřadě. Dejte si pozor, zda na listu vlastnictví neváznou nějaká věcná břemena, zástavní práva či exekuce. Ověřte si na příslušném obecním úřadě, zda je pozemek dle platného územního plánu stavební a zda existují nějaká omezení týkající se výstavby RD. Doporučuji si nechat zaslat nebo předložit vyjádření k vedení inženýrských sítí od poskytovatelů dle území (ČEZ, SmVak, GasNet a další), aby se Vám nestalo, že si pozemek zakoupíte a později zjistíte, že prostředkem pozemku vede třeba plynovod a díky ochrannému pásmu nebude možné na pozemku nic postavit. Také je velmi důležité, zda je zajištěn příjezd k pozemku. Pokud ne, je otázkou kdo ho zbuduje, na čí náklady a do kdy. Bez správně zbudované cesty, kterou odsouhlasí úřady a hasiči nebude řádně zkolaudovaná a díky tomu Vám nezkolaudují dům. Pokud je příjezd zajištěn, je důležité kdo danou příjezdovou cestu vlastní, zda obec nebo zda je uděleno věcné břemeno chůze a jízdy.

 

Na závěr Vám doporučuji, pokud si nebudete vědět rady, obraťte se na odborníka.

« Zpět na přehled článků