Sousedův živý plot

Mnoho z Vás má sousedy, kteří mají kolem své nemovitosti
vysázený živý plot. Bohužel, ne každý se o něj stará. Existuje mnoho
sporů nejen sousedských ale i soudních o tom, že větve či kořeny daného
plotu zasahují na Váš pozemek a soused se ani po Vašich výzvách, aby si
svůj plot ostříhal, k ničemu nemá. Jak takovou situaci řešit?
Jako krok číslo jedna bych doporučil jednat osobně se sousedem
za účelem udržení dobrých sousedských vztahů, snažil bych se mu vysvětlit situaci, jaké problémy
Vám jeho plot způsobuje a vyzval bych ho k nápravě. Je ale nezbytné dodržet vegetativní období
rostlin, což znamená, že jde o určité období, během kterého se smí živý plot stříhat. Pokud by šlo
třeba o habr, tak období pro jeho stříhání je jaro, v jiném období není možné do plotu zasáhnout.
Pokud se soused nebude mít k nápravě daného stavu, máte možnost šetrným způsobem zjednat
nápravu sami nebo si zavolat specializovanou firmu a vynaložené náklady vymáhat po sousedovi.
V nejhorším případě, pokud všechny cesty selžou, můžete podat občansko-právní žalobu.
To je ovšem složité, zdlouhavé a finančně náročné. Dle občanského zákoníku se totiž vlastník
pozemku musí zdržet všeho, co působí, že stín (ale také listí společně též imise) vniká na pozemek
jiného vlastníka v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezuje obvyklé užívání
pozemku. Ochrany proti obtěžování se lze dovolat tehdy, jde-li o vnikání imisí nad míru přiměřenou
místním poměrům. Je tedy třeba posoudit, zda imise jsou v dané lokalitě přiměřené, či nikoliv a to
podle místních zvyklostí.
 

Do doby samotné realizace prodeje jsou moje služby zcela zdarma.
Moje specializace - zprostředkování prodeje nemovitostí, vyhledávání nemovitostí na míru a investiční
nemovitosti.

« Zpět na přehled článků