U novostaveb se daň z nabytí nemovitých věcí neodvádí.

Při prodeji nemovitosti musí vždy nabyvatel uhradit daň z nabytí nemovitých věcí. Dříve byla tato daň známá jako daň z převodu nemovitosti. Tu ale při koupi bytů a domů mladších pěti let nabyvatel platit nemusí.

Daň z nabytí nemovitých věcí se vztahuje pouze na úplatné převody nemovitostí. Dědictví a darování se tato daň netýká. Mezi výjimku, kdy nabyvatel daň zaplatit musí i když není poskytována žádná finanční úplata, patří vzájemná směna jedné nemovitosti za jinou.

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4% z tzv. nabývací hodnoty. Tou je ve většině případů buď sjednaná cena nemovitosti, nebo tzv. srovnávací daňová hodnota. Daň se vypočte z vyšší z nich, přičemž SDH je rovna 75 procentům ceny dle znaleckého posudku nebo podle 75 procent tzv. směrné hodnoty, tedy údaje, který na základě druhu, polohy a charakteru nemovitosti určí finanční úřad. Směrnou hodnotu je možné použít pouze u některých nemovitostí jako například u rodinných domů, bytů a nezastavěných pozemků. U ostatních nemovitostí je potřeba zajistit znalecký posudek. Náklady znalce je pak možné odečíst od nabývací hodnoty. Ve všech případech je ale nutné, aby nabyvatel vždy podal daňové přiznání k místně příslušnému finančnímu úřadu. Daňové přiznání je potřeba odevzdat nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, kdy proběhl vklad práva do katastru nemovitostí. Ve stejné lhůtě je potřeba daň uhradit.

Existuje několik zákonných výjimek, kdy se daň hradit nemusí. Jedná se především o převodu dr. bytů do os. vl. nebo převody nových RD, bytů a souvisejících pozemků u kterých neuplynulo déle než pět let od kolaudace, respektive nebyly užívány déle než pět let.

« Zpět na přehled článků