Víte vše o návrhu na vklad do katastru nemovitostí?

Pokud kupujete nemovitost v osobním vlastnictví, tak celý smluvní vztah se zakončuje podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Jakmile je nový vlastník (kupující) zapsán v katastru nemovitostí, je transakce ukončena a můžete se považovat za majitele nemovitosti.

Navrhovatelem může být podle zákona jeden účastník koupě, tedy prodávající nebo kupující, případně všichni účastníci. Odborníci doporučují, aby se navrhovateli stali jak kupující, tak i prodávající. Návrh na vklad je proto ideální podepsat společně při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad musí být na předepsaném formuláři, podpisy nemusí být úředně ověřeny a cena návrhu je 1000,- Kč. Podat jej můžete poštou osobně nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky. K vyplněnému formuláři se přikládá vkladová listina, na základě které má být zapsáno právo do katastru (kupní smlouva, smlouva o věcném břemeni a další).

Katastrální úřad je povinen vyrozumět účastníky řízení, tj. kupujícího a prodávajícího, že návrh byl doručen. Vyrozumění se provádí poštou, emailem, datovou schránkou nebo SMS. Následující den úřad vyznačí plombu, která oznamuje, že daná nemovitost je dotčena změnou a že probíhá řízení. Účastníci mají 20 dnů na to, aby v případě podvodného návrhu vyrozuměli katastr. Pokud tak neučiní, úřad po uplynutí této lhůty pokračuje v řízení. Rozhodnout musí do 30 dnů. Pro více informací mě neváhejte kontaktovat.

« Zpět na přehled článků